Tag: Hemavathi Dam

ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಯ ನೀರನ್ನಾದರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ.

ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಯ ನೀರನ್ನಾದರೂ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ.

ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೇವೇಗೌಡ ಅವರು, ಹೇಮಾವತಿ ನದಿಯ ನೀರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.