vijaya times advertisements
Visit Channel

Hibiscus

Hibiscus

Hibiscus: ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧನೆಗೂ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಮನೆಯೆದುರಿರುವ ದಾಸವಾಳ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದಾಸವಾಳದ (Hibiscus) ಗಿಡ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸುವ ದಾಸವಾಳ, ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ತಂಪು. ಇದರ ಎಲೆಗಳ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ