Tag: Hoia Baciu

romania

ಈ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋದವರು ಮರಳಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವಂತೆ : ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಕಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ ಮಾಹಿತಿ

ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಚಿತ್ರ, ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆಗಳು ಯಾರ ತರ್ಕಕ್ಕೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ರೋಮಾನಿಯಾದ ಬರ್ಮುಡಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್(Bermuda Triangle) ಎಂದೂ ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.