Tag: holiday

appu

`ಅಪ್ಪು’ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ 17 ಮತ್ತು 18 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಜೆಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಲೇಜು!

ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವರ ಮೇಲಿರುವ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಡಾ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇನ್ಸಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ದಿನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ.