Tag: holy place

ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾವಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಜಡೆಯನ್ನು ತೊಳೆದದ್ದು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ!

ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ರಾವಣನನ್ನು ಸಂಹರಿಸಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಜಡೆಯನ್ನು ತೊಳೆದದ್ದು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ!

ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಜಡಾ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನು ತನ್ನ ಜಡೆಯನ್ನು ತೊಳೆದಿದ್ದನು ಎನ್ನುವ ಉಲ್ಲೇಖ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜಡಾ ತೀರ್ಥ  ಎನ್ನುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ...