Tag: horns

ರೈಲಿನ ಹಾರ್ನ್​ಗಳ ಕುತೂಹಲ ಮಾಹಿತಿ: ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಹಲವು ಅರ್ಥ

ರೈಲಿನ ಹಾರ್ನ್​ಗಳ ಕುತೂಹಲ ಮಾಹಿತಿ: ಒಂದೊಂದು ಶಬ್ದಕ್ಕೂ ಇದೆ ಹಲವು ಅರ್ಥ

ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಚಲಿಸಲು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

charamaja nagar

ಮೇಕೆ ದನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಮಹಿಳೆಯರ ತಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಕೊಂಬು!

ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಂಬನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಎಂದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗೋದು ಖಂಡಿತ (women have horns on their heads)