Tag: hyder ali

Veera

ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೀರ ಮದಕರಿ ನಾಯಕರ ಸಮಾಧಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

1721-1748 ರವರೆಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸಿದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಹಿರೇ ಮದಕರಿ ನಾಯಕ, ಏಳು ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆಗೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಆಳಿದ ವೀರ ಪಾಳೆಗಾರ.