vijaya times advertisements
Visit Channel

Income Tax Department

IT Returns

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಕೆ ; ಜುಲೈ 31 ಕಡೆ ದಿನಾಂಕ, ಈ ಬಾರಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಇಲ್ಲ : ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ

ಈ ಬಾರಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಗಡುವು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ(Income Tax Department) ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.