Tag: Indian Foods

Food

ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು : ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ತಿನಿಸುಗಳು!

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 40 ಶೇಕಡಾ ಜನಗಳು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ದಾಲ್, ಸಬ್ಜಿ ಅಥವಾ ಪನೀರ್ ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲಿ ...