Tag: interntional Airport

ಸೋರುತ್ತಿದೆ 5,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ, ಪ್ರಧಾನಿ ಉದ್ಧಾಟಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 !

ಸೋರುತ್ತಿದೆ 5,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ, ಪ್ರಧಾನಿ ಉದ್ಧಾಟಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್ 2 !

2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು (PM Narendra Modi) 5,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಟರ್ಮಿನಲ್-2 ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.