vijaya times advertisements
Visit Channel

iNVITATION

ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಜೋಡಿ; ಸೇನೆಯಿಂದ ಬಂದ ಉತ್ತರವೇನು ಗೊತ್ತಾ?

ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಲಗುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷದ ದಿನಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ತ್ಯಾಗಗಳು ಅಪಾರ.