Tag: Joyita Mondal

Jyoita Mondal

ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಂಗಳಮುಖಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಜೋಯಿತಾ ಮೊಂಡಲ್ ; ಜೋಯಿತಾ ಅವರ ಜೀವನವೇ ರೋಚಕ!

ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ(Transgender) ಸರ್ಕಾರ(Government) ಎಷ್ಟೇ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಇಂದಿಗೂ ಅವರು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ.