Tag: justice

High court

Delhi High Court: ಒಮ್ಮತದ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಗಾತಿಯ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ 

ಒಮ್ಮತದ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿಯ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು(need not verify date of birth).

hijab case

ಹಿಜಾಬ್ ವಿಚಾರ ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ; “ಮೊದಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಿಸಲಿ” ಎಂದರು CJI NV ರಮಣ!

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಸೃಷ್ಠಿ ಆಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಫೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.