Tag: karnataka jobs

SSLC ಪಾಸಾದವರಿಗೆ ಮಂಡ್ಯದ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ: ಇಂದೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

SSLC ಪಾಸಾದವರಿಗೆ ಮಂಡ್ಯದ ಕೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆ: ಇಂದೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ (Vacancy in Mandya Court) ಇರುವ 41 ಜವಾನ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ...