Tag: kashmiripandiths

kashmiri pandiths

ಪಂಡಿತರ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ‘ರೋಶನಿ ಕಾಯ್ದೆ’ ರದ್ದು!

ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರ(Kashmiri Pandits) ಮೇಲೆ ಮತಾಂಧರು ನಡೆಸಿದ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ(Brutality) ನಡೆದು 32 ವರ್ಷಗಳಾದ ನಂತರ ಕಾಶ್ಮೀರ ತೊರೆದು ಹೋಗಿದ್ದ ಪಂಡಿತರ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು(Property) ಮರಳಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ...