Tag: kerala movie

“ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ” ಚಿತ್ರ ಬ್ಯಾನ್ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ; ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

“ದಿ ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ” ಚಿತ್ರ ಬ್ಯಾನ್ಮಾಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ; ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇರಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಪತ್ರ ಬರೆದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.