Tag: KERC

ಶುಭಸುದ್ದಿ: ವಿದ್ಯುತ್‌ ಶುಲ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ.

ಶುಭಸುದ್ದಿ: ವಿದ್ಯುತ್‌ ಶುಲ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗವು ವಿದ್ಯುತ್‌ ಶುಲ್ಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ.