Tag: Keyboard

Qwerty

ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾಕೆ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ? ; ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ದತ್ತಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗಣಿತದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್.