Tag: kritisanon

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ? ; ಯಾವಾಗ? ಎಲ್ಲಿ? ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು!

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೃತಿ ಸನೋನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾಸ್ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥ? ; ಯಾವಾಗ? ಎಲ್ಲಿ? ಎಂದ ನೆಟ್ಟಿಗರು!

ಪ್ರಭಾಸ್‌ ಹಾಗೂ ಕೃತಿ ಸನೋನ್‌ ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯ ಮೆರೆಗೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.