Tag: KRPURAM

ಕಾಲೇಜ್‌ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯ್ತು ‘ಫುಡ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌’: ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ `ಯಮ್ಮಿ ಟೇಸ್ಟ್’ ಆಹಾರ ಮೇಳ

ಕಾಲೇಜ್‌ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯ್ತು ‘ಫುಡ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌’: ಕೆ.ಆರ್.ಪುರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ `ಯಮ್ಮಿ ಟೇಸ್ಟ್’ ಆಹಾರ ಮೇಳ

ಕಾಲೇಜ್‌ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯ್ತು ‘ಫುಡ್‌ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌’. ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ತಾವೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಬಗೆಬಗೆಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ತರುಣ-ತರುಣಿಯರು

ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೊಸ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗದ ಮೊದಲ ದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ 16000 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ! ವರದಿ

ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೊಸ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗದ ಮೊದಲ ದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ 16000 ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ! ವರದಿ

ನೂತನವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡ ಕೆ ಆರ್ ಪುರಂ ವೈಟ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗದ ಮೊದಲ ದಿನ, 16,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ.