Tag: KRS

mysuru

ರಾಜರೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂದಿದೆ ರೋಚಕ ಕಥೆ!

ಕರ್ನಾಟಕದ(Karnataka) ಜನರ ಬದುಕು ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ. ಇಂತಹ ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದೇ ಒಂದು ರೋಚಕ ಕಥೆ.