Tag: Kukur Thihar

Kukur Tihar

ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ‘ಕುಕುರ್ ತಿಹಾರ್’ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯುವುದಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ? ; ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ ಓದಿ

ನಾಯಿ ನಿಯತ್ತಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ನೇಹಜೀವಿ, ಇಂತಹ ನಿಯತ್ತು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಕ್ಕಾಗಿ ನಾಯಿಗೆ ಈ ದಿನ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.