Tag: march15

ಯಾರೆಲ್ಲಾ ದಂಡ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ; ದಂಡ ಕಟ್ಟಲು ಇನ್ನೂ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ 50% ರಿಯಾಯಿತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ!

ಯಾರೆಲ್ಲಾ ದಂಡ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲಾ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ; ದಂಡ ಕಟ್ಟಲು ಇನ್ನೂ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ 50% ರಿಯಾಯಿತಿ ವಿಸ್ತರಣೆ!

ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಂಡ ಬಾಕಿಯನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಆಫರ್ ಅವಕಾಶ ಮುಂದಿನ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ 50% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.