Tag: masala powder bath

25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಮಸಾಲೆ ಸ್ನಾನದ ಶಿಕ್ಷೆ!

25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಮಸಾಲೆ ಸ್ನಾನದ ಶಿಕ್ಷೆ!

ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಪುಡಿಯಿಂದ(Cinnamon powder) ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ! ಹೌದು, 25 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಶಿಕ್ಷೆಯಂತೆ!