Tag: Mawlynnong

Cleanest Village

‘ದೇವರ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಾನವನ’ ಈ ಗ್ರಾಮ : ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಚವಾದ ಗ್ರಾಮ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ!

ಏಷ್ಯಾ(Asia) ಖಂಡದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ಗ್ರಾಮ(Clean Town) ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಎನ್ನುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ.