Tag: medical

ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ..? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ

ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ..? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ ನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವುದೇ (birth control pills sideeffect) ವೈದ್ಯರ ಸೂಚನೆಗಳಿಲ್ಲದೇ ಈ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ...

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 150 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮಾನ್ಯತೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, 40 ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 150 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮಾನ್ಯತೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, 40 ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆಯೋಗವು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಸುಮಾರು 150 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದೆ