Tag: mentalhealth

women

ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ; ತಪ್ಪದೇ ಓದಿ!

ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವನವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಪುರುಷರ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸವಾಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.