Tag: moeen ali

ಭಾರತದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ 5 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮೊಯೀನ್ ಅಲಿ

ಭಾರತದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ 5 ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮೊಯೀನ್ ಅಲಿ

ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೆಸರಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಪ್ ಆರ್ಮಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಮೊಯೀನ್ ಅಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಐವರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ