Tag: Mother and Son

Son

ಫ್ಯಾನ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಲು ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಗನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ಹರಿದ ತಾಯಿ!

ಮಗ ತಾಯಿಯ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದಿದ್ದಾಗ ತಾಯಿ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದೊಂದು ರೀತಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದರೂ, ಸತ್ಯ!