Tag: mouth cancer

ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು?? ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವುವು?? ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕೂಡ ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ ವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.