Tag: Mysore Metropolitan Corporation

ರಸ್ತೆ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಇನ್ಮುಂದೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು:ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

ರಸ್ತೆ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಇನ್ಮುಂದೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು:ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರೂ ಕೂಡ ಇನ್ಮುಂದೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲೇ ಬೇಕು.ಬಾಡಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ