Tag: Nathuram Godse

ರಾಮ ಮಂದಿರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಲು ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಯಾರು? ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ ಕೈ-ಕಮಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾರ್..!

ರಾಮ ಮಂದಿರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಲು ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್ರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ಯಾರು? ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ ಕೈ-ಕಮಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಾರ್..!

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೂಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆದರೆ ಇಂದು ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ.