Tag: "National Film Award

National Film Award: 69ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟ. ‘ಚಾರ್ಲಿ 777’ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ

National Film Award: 69ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರಕಟ. ‘ಚಾರ್ಲಿ 777’ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ

69ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಗುರುವಾರ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚಾರ್ಲಿ 777ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ