Tag: natu natu

ಆಸ್ಕರ್‌ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟು ನಾಟು ಹಾಡಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ, ಯಾರು ಕರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ! ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್

ಆಸ್ಕರ್‌ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟು ನಾಟು ಹಾಡಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ, ಯಾರು ಕರೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ! ನಟ ರಾಮ್ ಚರಣ್

ನನಗೆ ಆಸ್ಕರ್‌ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟು ನಾಟು ಹಾಡಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಆಸೆಯಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಯಾರಿಂದಲೂ ನನಗೆ ಕರೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರು ...