Tag: newvirus

ಮೂವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾವು ತರುವಂತ `ಡೆಡ್ಲಿ ವೈರಸ್’ ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ!

ಮೂವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾವು ತರುವಂತ `ಡೆಡ್ಲಿ ವೈರಸ್’ ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ!

ಈ ವೈರಸ್ ಇದೀಗ ಹೊಸ ವೈರಸ್ ಎಂದು ಹಲವರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವೈರಸ್ 2012ರಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.