Tag: newyorktimes

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಒಂದು ‘ಸುಪಾರಿ ಮೀಡಿಯಾ’ ಎಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ.ಕೆ. ಸಿಂಗ್ !

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಒಂದು ‘ಸುಪಾರಿ ಮೀಡಿಯಾ’ ಎಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿ.ಕೆ. ಸಿಂಗ್ !

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ವಿಕೆ. ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸುಪಾರಿ ಮೀಡಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಮೂಲಕ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ