Tag: obc

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಲು ಓ.ಬಿ.ಸಿ ಮತಗಳೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ.!

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಏರಲು ಓ.ಬಿ.ಸಿ ಮತಗಳೇ ನಿರ್ಣಾಯಕ.!

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಬಿಸಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದು, ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷಗಳು ತೆರೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ...