Tag: Ocean

ವಿಶ್ವ ಸಾಗರಗಳ ದಿನ: ಸಮುದ್ರ ಸಾಗರಗಳ ದಿನದ ಉದ್ದೇಶವೇನು?

ವಿಶ್ವ ಸಾಗರಗಳ ದಿನ: ಸಮುದ್ರ ಸಾಗರಗಳ ದಿನದ ಉದ್ದೇಶವೇನು?

ಸಮುದ್ರ ಸಾಗರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪ್ರಕಟನೆ, ಸಮುದ್ರ ಸಾಗರಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.