Tag: onlinegame

ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗಂಗೂಲಿಯಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ, ಪಿಐಎಲ್ ದಾಖಲೆ.

ಬಿಸಿಸಿಐ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗಂಗೂಲಿಯಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ, ಪಿಐಎಲ್ ದಾಖಲೆ.

ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕ ನಟರು ತಪ್ಪುದಾರಿಗೆ ಎಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನಾ ಹಶ್ಮಿ ಎನ್ನುವವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.