Tag: orbit

ಚಂದ್ರಯಾನ 3 – ಐದನೇ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಟಿದ ಉಪಗ್ರಹ, ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಚುಂಬನ

ಚಂದ್ರಯಾನ 3 – ಐದನೇ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಟಿದ ಉಪಗ್ರಹ, ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಚುಂಬನ

ಭಾರತದ ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಚಂದ್ರನತ್ತ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಹೇಳಿದೆ