Tag: Palakkad

ತೃತೀಯಲಿಂಗಿ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಂಡಳಿ : ವರದಿ

ತೃತೀಯಲಿಂಗಿ ಜೋಡಿಯ ಮದುವೆಗೆ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಂಡಳಿ : ವರದಿ

ಅವರಿಬ್ಬರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪುರುಷರು ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೋಡಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.