Tag: Para Medical Staff

10th, 12th, ಪದವಿ ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ

10th, 12th, ಪದವಿ ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ

ಗಡಿ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಯ ಪ್ಯಾರಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟಾಫ್ ವೆಟರಿನರಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.