Tag: Patanjali Foods

ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಉದ್ಯಮ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಯೋಗ ಗುರು ರಾಮದೇವ್‌ !

ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಉದ್ಯಮ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಯೋಗ ಗುರು ರಾಮದೇವ್‌ !

ಹೆಸರಿಗಷ್ಟೇ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೀಗ ಬಯಲಾಗಿದೆ.