Tag: pavan kalayan

ಕೋಮುವಾದದ ವ್ಯೂಹದೊಳಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ : ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು,ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಸಲಹೆ.

ಕೋಮುವಾದದ ವ್ಯೂಹದೊಳಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ : ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು,ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ರೈ ಸಲಹೆ.

ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವ ನಾಯಕ ಜಾತ್ಯಾತೀತರಲ್ಲ. ಆದರೂ, ನೀವಿಬ್ಬರೂ ನಿಮ್ಮ ಜಾತ್ಯಾತೀತತೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಕೋಮವಾದದ ವ್ಯೂಹದೊಳಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹಾಗೂ ...