Tag: PenpaTsering

penpa

ಟಿಬೆಟ್‍ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಭಾರತದ ನಿಲುವು 2014ರ ನಂತರ ಬದಲಾಗಿದೆ : ಸೆರಿಂಗ್ ಪೆಂಪಾ!

ಟಿಬೆಟ್(Tibet) ಚೀನಾದ(China) ಒಂದು ಭಾಗ ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ನೆಹರು ಸರ್ಕಾರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತ ಈಗ ಈ ವಾದವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.