Tag: Porsche Car Accident

ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಬ್​, ಬಾರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ಇನ್ಮುಂದೆ ಪಬ್​, ಬಾರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಬಾಲಕರು ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಮಹರಾಷ್ಟ್ರ (Maharashtra) ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.