Visit Channel

problems

beggar

ಬಿಹಾರದಲ್ಲೂಬ್ಬ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಭಿಕ್ಷುಕ!

ಬಿಹಾರದ ಬೆಟ್ಟಿಯಾದ ಸ್ಟೇಟ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಆಫ್​ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಹೋದ ರಾಜುವಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಧಾರ್​, ಪ್ಯಾನ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಧಾರ್​ ಹೊಂದಿದ್ದ ರಾಜು 6 ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಪ್ಯಾನ್​ ಕಾರ್ಡ್​ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್​ ಖಾತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇ-ವ್ಯಾಲೆಟ್​(ಕ್ಯೂಆರ್​ ಕೋಡ್​) ಅನ್ನೂ ಇದೇ ಶಾಖೆಯಿಂದಲೇ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.