Tag: Proud

shivangi goyal

ಸಮಾಜ ಅವಮಾನಿಸಿದರು ಕುಗ್ಗದೇ UPSC ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ 177ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆದ 7 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ!

ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ(UPSC Exam) 177 ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಗೌರವ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.