Tag: punithkerhalli

punith kerehalli

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲೇಕೆ ಇಫ್ತಾರ್ ಕೂಟ? ಇದು ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯ : ಪುನೀತ್ ಕೆರೆಹಳ್ಳಿ!

ಕೇವಲ ಒಂದು ಧರ್ಮದವರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕರೆಸಿ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಹಾಕುವುದು ಸಂವಿಧಾನ(Constitution) ವಿರೋಧಿ(Opposing) ಕೃತ್ಯ.