Tag: rajani kant

‘ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್’ ಟ್ಯಾಗ್ ತೆಗೆಯಿರಿ ಅಂದ್ರು ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ! ‘ಜೈಲರ್‌’ ಟ್ರೈಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಜನಿ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು?

‘ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್’ ಟ್ಯಾಗ್ ತೆಗೆಯಿರಿ ಅಂದ್ರು ನಟ ರಜನಿಕಾಂತ್ ! ‘ಜೈಲರ್‌’ ಟ್ರೈಲರ್‌ನಲ್ಲಿ ರಜನಿ ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು?

(Rajanikant no superstar tag) ಆದರೆ ಸ್ವತಃ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರೇ ಈ 'ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್' ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.